KEENCareer Finder Assessment

เราช่วยให้คุณรู้ว่างานและบริษัทแบบไหนที่เหมาะกับอัจฉริยภาพและความชื่นชอบของคุณ
1%
Complete

ขอต้อนรับสู่แบบประเมินอัจฉริยภาพและบุคลิกภาพการทำงานของคุณจากทาง KEEN PROFILE

ขอให้คุณใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อตอบคำถามในแบบประเมินนี้ เพื่อที่ทางระบบจะสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์และสร้างรีพอร์ตทั้งสามส่วน
1. KEENCareer Finder Report
2. The Current Job & Company Fit Report
3. The Right Job Functions Report
รวมถึงให้คำปรึกษาแก่คุณในด้านต่างๆ ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณทำแบบประเมินนี้ผ่าน Desktop หรือ Tablet โดยแบบประเมินนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับขนาดหน้าจอของ Mobile Phone

โปรดระบุระดับตำแหน่งงานปัจจุบันของคุณ

ขอให้คุณอ่านข้อคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้
แล้วตอบโดยใช้คะแนนตั้งแต่ 0 - 10
เมื่อ 0 หมายถึง "ไม่ใช่ตัวตนของฉันเลย" และ 10 หมายถึง "เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด"

ไอเดียมากมายพรั่งพรูเข้ามาในหัวของฉันโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะมองเห็นรูปแบบและภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆได้โดยอัตโนมัติ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

มันไม่ยากเลยสำหรับฉันที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และแก้ปมของสิ่งที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันสามารถคำนวณเลขในใจได้อย่างง่ายดาย

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมีความแม่นยำในการทำงานสูงมาก มันเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะเกิดความผิดพลาดจากความไม่รอบคอบ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะมองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉัน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเก่งในการเลือกใช้คำพูดที่จะทำให้คนอื่นโอนอ่อนยอมทำในสิ่งที่ฉันต้องการ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบที่จะใช้เวลาและพลังงานไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับทุกคนรอบข้าง

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่เคยรู้สึกฝืนใจหรือไม่สบายที่จะต้องพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก และไม่ยากที่จะสร้างการสนทนาที่ดีขึ้นมา

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันรู้วิธีที่ดีที่สุดที่จะสอน ฝึกฝน หรือโค้ชบุคคลแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันในระดับบุคคล

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเก่งในเรื่องการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่น

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเก่งในการนำทีมริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือเปลี่ยนวิธีดำเนินการไปในทิศทางใหม่ๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมีพลังงานในการทำงานสูงมากและสามารถที่จะทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างมีประสิทธิภาพได้ถ้าจำเป็น

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ภายใต้แรงกดดันหรือการยั่วยุทางอารมณ์ ฉันก็สามารถทำงานได้ดีและยังคงสามารถตัดสินใจได้ดี

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่เคยมาสายและงานของฉันก็เสร็จตรงเวลาเสมอ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันสามารถรู้ได้โดยง่ายว่างานไหนมีความสำคัญมากกว่างานอื่นๆ และสามารถจัดลำดับการทำงานก่อน-หลังได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนจะเริ่มทำงานใดๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันรู้และเข้าใจถึงความสามารถและความสนใจของคนรอบข้าง และสามารถที่จะมอบหมายงานที่เหมาะสมกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบกระตุ้นให้ผู้คนคิดนอกกรอบและระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบวางแผน รวมถึงระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะยาว

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และพิสูจน์แนวความคิดต่างๆ ก่อนที่จะเชื่อในสิ่งนั้นๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและตัวเลขจำนวนมาก

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

เมื่อฉันทำงานใดๆ ฉันมักจะตรวจสอบงานครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าฉันจะแน่ใจว่าฉันตรวจสอบงานในทุกแง่มุมแล้ว

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

มันเป็นธรรมชาติของฉันที่สามารถเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเก่งในการอธิบาย โน้มน้าว และเจรจาต่อรอง

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมีคนรู้จักจำนวนมากที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับฉัน และฉันติดต่อกับพวกเขาทุกคนบ่อยๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมีผู้คนอยู่ในเครือข่ายอาชีพของฉันมากมาย และฉันรู้จักผู้คนจำนวนมาก

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้พัฒนาตัวเอง

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันรู้วิธีการสร้างความพึงพอใจให้คนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะสามารถรู้สึกถึงความขัดแย้งของผู้คนที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆ เสียอีก

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบที่จะริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ และมีโปรเจคจำนวนมากที่ฉันได้เริ่มสร้างมันขึ้นมาซักพักแล้ว

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันยังคงทำงานได้ดีแม้ฉันจะไม่ได้นอนมาทั้งคืน จริงๆ แล้วฉันไม่เคยรู้สึกไม่ดีเลยถ้าต้องนอนน้อย

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง ฉันสามารถที่จะระงับสติอารมณ์และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และไม่เคยทำการใดๆ ด้วยอารมณ์

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมีวินัยในตนเองสูง และมีตารางเวลาของตัวเองอย่างชัดเจน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเป็นคนที่มีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน และฉันจะไม่เสียเวลาไปกับการทำสิ่งอื่นที่ไม่ได้ทำให้ฉันได้เข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

สำหรับฉัน มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ฉลาดเลยที่จะทำทุกอย่างเพียงคนเดียวแม้ฉันจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ดีที่สุดก็ตาม

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเป็นคนที่มักจะคิดต่างจากคนรอบข้าง และชอบจินตนาการถึงความเป็นไปได้มากมายในอนาคต

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะมองเห็นความเป็นไปได้ของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและตระหนักถึงทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเป็นคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีเลิศ และสามารถมองเห็นความสัมพันธ์และความหมายเชิงลึกจากข้อมูล

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเป็นคนที่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะตระหนักถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ดีกว่าคนอื่นๆ และจะทำทุกอย่างเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเป็นคนที่ไม่เคยสิ้นหวังและมีความคิดเชิงบวกที่แข็งแกร่ง

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเชื่อมั่นในพลังของการใช้คำในทุกๆ วันของการใช้ชีวิต

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์และสมควรได้รับมิตรภาพจากผู้อื่น และฉันยินดีต้อนรับทุกคนเสมอที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ที่มากขึ้นกับฉัน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบที่จะขยายเครือข่ายคนรู้จักของฉันให้มีจำนวนมากขึ้นๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ทุกคนมักจะเข้ามาขอให้ฉันสอนบางสิ่งบางอย่างแก่พวกเขา

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบสังเกตวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคน และนั่นทำให้ฉันเข้าใจลักษณะและสไตล์ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละคน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันสามารถรู้สึกถึงความคิดในใจของผู้อื่นได้

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมีพลังงานสูงมากเมื่อต้องริเริ่มโปรเจคใหม่ๆ และมักจะกระตุ้นให้คนอื่นๆ ลองสร้างสิ่งใหม่ๆ ด้วย

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันต้องการทำงานอะไรบางอย่างอยู่เสมอ เพื่อให้ชีวิตในแต่ละวันของฉันรู้สึกมีความหมาย

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

เป็นเรื่องค่อนข้างยากมากที่ฉันจะแสดงความโกรธต่อหน้าผู้อื่น

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะรู้สึกถึงความเร่งด่วนเมื่องานนั้นๆ ใกล้ถึงกำหนดเวลาของงาน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่เคยสับสนในการจัดลำดับความสำคัญของงาน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันฉลาดในการมอบหมายงานให้กับคนอื่นๆ และไม่เคยพยายามที่จะทำทุกอย่างเพียงคนเดียว

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันรู้สึกอึดอัดถ้าจะต้องทำงานที่ต้องการไอเดียใหม่ๆ จำนวนมาก

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่เก่งในเรื่องการวางแผน และไม่ชอบถ้าจะต้องตัดสินใจเพื่ออะไรในระยะยาว

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่ชอบทำงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียด

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่ใช่คนที่สามารถตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดี และไม่ชอบถ้าจะต้องใช้เวลาในการหาวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะรู้สึกหมดกำลังใจและหดหู่เมื่ออุปสรรคต่างๆ เข้ามาในงานของฉันโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่เก่งในเรื่องการสื่อสาร จริงๆ แล้วฉันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นจำนวนมาก

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันชอบที่จะสนิทกับคนเพียงไม่กี่คน ฉันรู้สึกไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนคนสนิทให้มากขึ้น

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่ชอบพูดคุยเป็นเวลานานๆ กับคนที่ฉันไม่รู้จัก

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่ชอบที่จะใช้เวลาไปกับการสอน การฝึก หรือโค้ชคนอื่นๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่คิดว่ามันสมเหตุสมผลที่จะพยายามเข้าใจทุกคน และพยายามทำให้พวกเขาพึงพอใจทุกคน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นคิดหรือมีความรู้สึกต่อฉันหรือสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่เก่งในการพาทีมเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มอะไรใหม่ๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่สามารถทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ได้ ฉันต้องการการพักผ่อนเพื่อที่จะทำงานให้ได้ดี

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้ ผลงานของฉันจะออกมาไม่ดีเมื่อมีอารมณ์รบกวนฉัน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่ชอบทำงานที่มีกำหนดเวลาอย่างรัดกุม สำหรับฉันแล้วการทำงานช้ากว่ากำหนดนิดหน่อยเป็นเรื่องที่รับได้

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายในทุกๆ เช้าที่ตื่นมา และฉันคงรู้สึกไม่ดีถ้าฉันต้องจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

ฉันมักจะทำสิ่งที่สำคัญด้วยตัวของฉันเอง เพราะฉันไม่ไว้วางใจคนอื่นให้ทำสิ่งที่สำคัญแทนตัวฉัน

ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด
-
ไม่ใช่ตัวตนฉันเลย
เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด

คำถามต่อไปนี้ขอให้คุณนึกถึงเนื้องานและความรับผิดชอบในงานปัจจุบันของคุณ แล้วตอบโดยใชระดับคะแนน
ตั้งแต่ 1 - 5 โดย
1 หมายถึง "ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)"
2 หมายถึง "ทำงานแบบนี้น้อยมาก (20%)"
3 หมายถึง "ทำงานแบบนี้เป็นบางครั้ง (50%)"
4 หมายถึง "ทำงานแบบนี้บ่อยครั้ง (80%)"
และ 5 หมายถึง "ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)"

ระดมสมองกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ เพื่อคิดค้นไอเดียใหม่ๆ ให้กับงาน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

วางแผนและกลยุทธ์ให้กับงาน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

วิเคราะห์ข้อมูลและคิดหาทางแก้ปัญหาต่างๆ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

คำนวนตัวเลขมากมาย รวมถึงใช้สูตรคำนวนที่ซับซ้อน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

บริหารความเสี่ยงต่างๆ ในงาน รวมถึงหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ใช้การสื่อสารหลากหลายรูปแบบในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การอธิบาย การโน้มน้าว และการเจรจา

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดเวลา

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

พบเจอผู้คนจำนวนมาก และพูดคุยกับผู้คนที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำการสอน จัดฝึกอบรม และโค้ชคนอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ปฏิบัติตัวกับคนแต่ละคนแตกต่างกันเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้คนเหล่านั้น

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำให้คนในทีมเข้าใจความรู้สึกและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ริเริ่มสร้างหรือทำอะไรใหม่ๆ อยู่บ่อยๆ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ตั้งแต่เช้าถึงค่ำติดต่อกันหลายวัน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำงานอยู่ภายใต้แรงกดดันสูงจากหลายฝ่าย

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

รับผิดชอบตารางเวลาการทำงานของผู้คน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

จัดลำดับความสำคัญของงานของตัวเองและของผู้อื่น

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำงานเป็นทีมอยู่ตลอด และต้องพึ่งพาทุกคนเพื่อทำงานของฉันให้สำเร็จ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

จินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อคิดค้นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ระบุทางเลือกที่สำคัญให้กับงาน และต้องร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายและทิศทางที่จะมุ่งไป

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ แล้วเจาะลึกลงในรายละเอียดถึงสาเหตุและแนวทางการพัฒนา

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

มองหาความสัมพันธ์ของตัวเลขและข้อมูลต่างๆ แล้วใช้ข้อมูลทางตัวเลขในการแก้ปัญหาต่างๆ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของงานของหลายๆ บุคคล

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

เป็นผู้นำในการให้กำลังใจผู้คนให้ฝ่าฟันปัญหาเพื่อทำงานให้สำเร็จ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

สื่อสารกับผู้คนหลายคนเพื่อให้พวกเขาทำในสิ่งที่ฉันต้องการ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

สร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับบุคคลสำคัญต่างๆ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ออกสังคมและไปพบเจอผู้คนใหม่ๆ ในสถานที่ที่หลากหลาย

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการฝึกสอนและการโค้ชผู้คนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

สังเกตพฤติกรรม ลักษณะ และบุคคลิกของแต่ละคน เพื่อที่จะหาทางสร้างความพึงพอใจให้พวกเขา

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ต้องพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

นำทีมเพื่อไปในทิศทางใหม่ๆ หรือทำสิ่งใหม่ๆ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำงานติดต่อกันตลอดเวลาโดยไม่มีเวลาหยุดพัก

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำงานอยู่ภายใต้แรงยั่วยุทางอารมณ์หลากหลายรูปแบบ

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ทำงานที่มีตารางเวลาที่ชัดเจนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

รับผิดชอบความสำเร็จในเป้าหมายของคนในทีม

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

มอบหมายงานให้คนอื่นๆ ทำตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน

ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)
-
ไม่ได้ทำงานแบบนี้เลย (0%)
ทำงานแบบนี้ทุกวัน (100%)

ขอให้คุณอ่านข้อคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้
โดยให้คะแนนว่าคุณ "ต้องการทำงานลักษณะนี้มากน้อยเพียงใด"
โดยใช้คะแนนตั้งแต่ 0 - 10
เมื่อ 0 หมายถึง "ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย" และ 10 หมายถึง "ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง"

ลองวิธีการใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยลองทำมาก่อน

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าคุณจะเจอวิธีที่ใช่สำหรับสิ่งที่ทำ

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทุกๆ วัน

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

สร้างบางสิ่งบางอย่างจากศูนย์

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ทำให้คนรัก สินค้า / บริการ ของคุณถึงแม้สินค้าหรือบริการของคุณจะไม่มีอะไรดีกว่าคู่แข่งเลยก็ตาม

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

เอาชนะคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงผ่านการขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพกว่า

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ช่วยทีมปิดการขายในข้อเสนอที่มีมูลค่าสูง

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ทำให้แบรนด์และไอเดียเป็นที่รู้จักและพูดถึงไปทุกหนทุกแห่ง

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอแม้ทุกอย่างเกือบจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วก็ตาม

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ปรับแต่งสิ่งต่างๆให้เข้ากับแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อื่นให้ดีขึ้นและทำให้พวกเขาทำตามในสิ่งที่คุณร้องขอ

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

บริหารงานที่ต้องการความแม่นยำและความระมัดระวังที่สูงมาก

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ทำให้คนเข้าใจและรู้สึกถึงความรับผิดชอบในมาตรฐานและกฎระเบียบ

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐาน / คุณภาพของการทำงานของทุกคน

ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
-
ไม่ต้องการทำงานลักษณะนี้เลย
ต้องการทำงานลักษณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข้อความต่อไปนี้โปรดให้ระดับคะแนนความสำคัญ โดยใช้ระดับคะแนน 1 - 4
เมื่อ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด และ 4 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
โดยในแต่ละข้อโปรดเลือกระดับคะแนนของแต่ละข้อความไม่ให้ซ้ำกัน

ความสามารถแบบใดที่อธิบายตัวคุณได้ดีทีสุด

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. คนที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆมากมายที่มีความหมายเพื่อผู้คนรอบข้าง
2. คนที่สามารถทำให้ผู้คนมองเห็นคุณค่าและความอัศจรรย์ในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการ
3. คนที่สามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่พิเศษได้
4. คนที่สามารถควบคุมผู้คนเพื่อพาพวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้

คุณต้องการให้ผู้อื่นพูดถึงคุณว่าอย่างไรมากที่สุด

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างความแปลกใจให้ทั้งลูกค้าและคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร
2. ผู้พิชิตตลาดที่สามารถเอาชนะสงครามตลาดทั้งหมดแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ
3. นักพัฒนาและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ยิ่งใหญ่ แม้จะอยู่ในองค์กรที่ซับซ้อนและการเมืองที่ยุ่งยาก
4. บุคคลที่เป็นกุญแจสำคัญที่ควบคุมและช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

ปัญหาลักษณะใดที่น่าสนใจสำหรับคุณที่จะหาคำตอบและวิธีแก้มากที่สุด?

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. ทำอย่างไรถึงจะพิสูจน์ได้ว่าวิธีการของคุณมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า และทำอย่างไรถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตลาดไปตลอดกาล?
2. ทำอย่างไรถึงจะทำให้ผู้คนเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขายังไม่เข้าใจ และซื้อมันจากคุณแทนการซื้อจากคู่แข่ง?
3. ทำอย่างไรถึงจะสามารถระบุปัญหาในระบบที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ และวิธีการใดที่จะทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมที่จะทำให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น?
4. วิธีใดที่จะทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ และทำตามแผนของทีมอย่างเคร่งครัด?

ถ้าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำซ้ำๆในชีวิตประจำวัน สิ่งที่คุณต้องการที่จะทำมากที่สุดคืออะไร?

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. ทำงานบนไอเดียใหม่ ๆ และทดสอบไอเดียของคุณซ้ำแล้วซ้ำอีก
2. ทำให้คนรู้จักแบรนด์ของคุณและเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของคุณ
3. พัฒนาคนและระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นๆ
4. บริหารและควบคุมแผนงาน มาตรฐาน และกฏข้อบังคับต่างๆ

ในที่ทำงาน ฉันเชื่อว่า....

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. เราควรจะเสี่ยงเพื่อที่จะสามารถเป็นคนแรกที่จะนำวิธีการใหม่ๆไปปรับใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
2. อันที่จริงเราสามารถขายอะไรก็ได้ ถึงแม้ว่าสินค้า หรือบริการของคู่แข่งจะดีกว่าของเราก็ตาม
3. ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ทุกอย่างสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆ
4. กุญแจสำคัญของความสำเร็จให้เหนือคู่แข่งคือความสามารถในการทำตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงคุณภาพของการบริหารงานในแต่ละวัน

ข้อความต่อไปนี้ ขอให้คุณนึกถึงสไตล์การทำงานของคุณ
และให้คะแนนว่าข้อความฝั่งใดตรงกับสไตล์การทำงานของคุณมากที่สุด
แล้วตอบโดยใช้คะแนนตั้งแต่ 1 - 5
เมื่อ 1 หมายถึง "ไม่ใช่ตัวตนของฉันเลย" และ 5 หมายถึง "เป็นตัวตนของฉันมากที่สุด"

ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
จำเป็นต้องมีเวลาให้กับชีวิตหลังเลิกงาน
-
ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
จำเป็นต้องมีเวลาให้กับชีวิตหลังเลิกงาน

มุ่งเน้นในทุกรายละเอียดของงาน
มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ของงาน
-
มุ่งเน้นในทุกรายละเอียดของงาน
มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ของงาน

งานที่ดีเลิศและไม่มีที่ติคือความคาดหวังขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นที่ความเร็วของการทำงาน ล้มให้ไวเพื่อเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
-
งานที่ดีเลิศและไม่มีที่ติคือความคาดหวังขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นที่ความเร็วของการทำงาน ล้มให้ไวเพื่อเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

มุ่งเน้นที่เป้าหมายของทีม
มุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ของทีม
-
มุ่งเน้นที่เป้าหมายของทีม
มุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ของทีม

เคารพรุ่นพี่และเจ้านายเป็นอย่างสูง
ให้ความสำคัญกับความทัดเทียมทางความคิด
-
เคารพรุ่นพี่และเจ้านายเป็นอย่างสูง
ให้ความสำคัญกับความทัดเทียมทางความคิด

สงบเสงี่ยม วางตัวเป็นผู้ใหญ่
ทำตัวเป็นมิตรและเป็นคนสบายๆ
-
สงบเสงี่ยม วางตัวเป็นผู้ใหญ่
ทำตัวเป็นมิตรและเป็นคนสบายๆ

ชอบพูดให้กำลังใจเชิงบวกทั้งกับสถานการณ์และเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล
ยอมรับและกล้าพูดถึงปัญหาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
-
ชอบพูดให้กำลังใจเชิงบวกทั้งกับสถานการณ์และเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล
ยอมรับและกล้าพูดถึงปัญหาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

กล้าเสี่ยงเพื่อโอกาสใหม่ๆ
มีความอดทนและรอเวลาที่เหมาะสม
-
กล้าเสี่ยงเพื่อโอกาสใหม่ๆ
มีความอดทนและรอเวลาที่เหมาะสม

ไม่พูดเยอะ เน้นลงมือทำ
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
-
ไม่พูดเยอะ เน้นลงมือทำ
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ

การควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
การสร้างมูลค่าและความแตกต่างคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
-
การควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
การสร้างมูลค่าและความแตกต่างคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ

ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและความดีงาม
มีความยืดหยุ่น ความประณีประณอม และการเมือง
-
ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและความดีงาม
มีความยืดหยุ่น ความประณีประณอม และการเมือง

ลองผิดลองถูก ทดลองวิธีการใหม่ๆ
มีการวางแผนที่ชัดเจน
-
ลองผิดลองถูก ทดลองวิธีการใหม่ๆ
มีการวางแผนที่ชัดเจน

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีควรมีความทะเยอะทะยานและการแข่งขัน
มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ควรมีความเป็นมิตร และมีสันติ
-
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีควรมีความทะเยอะทะยานและการแข่งขัน
มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ควรมีความเป็นมิตร และมีสันติ

ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ตรงใจกับลูกค้าแต่ละคน
รักษามาตรฐานที่ดีของสินค้า/บริการให้กับลูกค้า
-
ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ตรงใจกับลูกค้าแต่ละคน
รักษามาตรฐานที่ดีของสินค้า/บริการให้กับลูกค้า

ข้อความต่อไปนี้ ขอให้คุณนึกถึงบุคคล 3 - 5 คนขึ้นไป ที่มักได้รับการสนับสนุนและมีความก้าวหน้าในที่ทำงานของคุณ
และให้คะแนนว่าข้อความฝั่งใดตรงกับสไตล์การทำงานของพวกเขามากที่สุด
แล้วตอบโดยใช้คะแนนตั้งแต่ 1 - 5
เมื่อ 1 หมายถึง "ไม่ใช่ตัวตนของพวกเขาเลย" และ 5 หมายถึง "เป็นตัวตนของพวกเขามากที่สุด"

ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
จำเป็นต้องมีเวลาให้กับชีวิตหลังเลิกงาน
-
ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
จำเป็นต้องมีเวลาให้กับชีวิตหลังเลิกงาน

มุ่งเน้นในทุกรายละเอียดของงาน
มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ของงาน
-
มุ่งเน้นในทุกรายละเอียดของงาน
มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ของงาน

งานที่ดีเลิศและไม่มีที่ติคือความคาดหวังขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นที่ความเร็วของการทำงาน ล้มให้ไวเพื่อเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
-
งานที่ดีเลิศและไม่มีที่ติคือความคาดหวังขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นที่ความเร็วของการทำงาน ล้มให้ไวเพื่อเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

มุ่งเน้นที่เป้าหมายของทีม
มุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ของทีม
-
มุ่งเน้นที่เป้าหมายของทีม
มุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ของทีม

เคารพรุ่นพี่และเจ้านายเป็นอย่างสูง
ให้ความสำคัญกับความทัดเทียมทางความคิด
-
เคารพรุ่นพี่และเจ้านายเป็นอย่างสูง
ให้ความสำคัญกับความทัดเทียมทางความคิด

สงบเสงี่ยม วางตัวเป็นผู้ใหญ่
ทำตัวเป็นมิตรและเป็นคนสบายๆ
-
สงบเสงี่ยม วางตัวเป็นผู้ใหญ่
ทำตัวเป็นมิตรและเป็นคนสบายๆ

ชอบพูดให้กำลังใจเชิงบวกทั้งกับสถานการณ์และเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล
ยอมรับและกล้าพูดถึงปัญหาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
-
ชอบพูดให้กำลังใจเชิงบวกทั้งกับสถานการณ์และเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล
ยอมรับและกล้าพูดถึงปัญหาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

กล้าเสี่ยงเพื่อโอกาสใหม่ๆ
มีความอดทนและรอเวลาที่เหมาะสม
-
กล้าเสี่ยงเพื่อโอกาสใหม่ๆ
มีความอดทนและรอเวลาที่เหมาะสม

ไม่พูดเยอะ เน้นลงมือทำ
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
-
ไม่พูดเยอะ เน้นลงมือทำ
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ

การควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
การสร้างมูลค่าและความแตกต่างคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
-
การควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ
การสร้างมูลค่าและความแตกต่างคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ

ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและความดีงาม
มีความยืดหยุ่น ความประณีประณอม และการเมือง
-
ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและความดีงาม
มีความยืดหยุ่น ความประณีประณอม และการเมือง

ลองผิดลองถูก ทดลองวิธีการใหม่ๆ
มีการวางแผนที่ชัดเจน
-
ลองผิดลองถูก ทดลองวิธีการใหม่ๆ
มีการวางแผนที่ชัดเจน

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีควรมีความทะเยอะทะยานและการแข่งขัน
มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ควรมีความเป็นมิตร และมีสันติ
-
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีควรมีความทะเยอะทะยานและการแข่งขัน
มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ควรมีความเป็นมิตร และมีสันติ

ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ตรงใจกับลูกค้าแต่ละคน
รักษามาตรฐานที่ดีของสินค้า/บริการให้กับลูกค้า
-
ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ตรงใจกับลูกค้าแต่ละคน
รักษามาตรฐานที่ดีของสินค้า/บริการให้กับลูกค้า

ข้อความต่อไปนี้ โปรดให้คะแนนความสำคัญ โดยใช้ระดับคะแนน 1 - 3
เมื่อ 1 หมายถึง "เห็นด้วยน้อยที่สุด" และ 3 หมายถึง "เห็นด้วยมากที่สุด"
โดยในแต่ละข้อโปรดเลือกระดับคะแนนของแต่ละข้อความไม่ให้ซ้ำกัน

คนแบบไหนที่คุณโอเคที่จะร่วมงานด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. คนที่เอาแต่ใจตัวเองและเปลี่ยนแผนไปมาบ่อยๆ
2. พวกไฮโซและอาจไม่ค่อยจริงใจ
3. คนที่ไม่สุภาพและอาจหยาบคายในบางครั้ง

ปัญหาการทำงานแบบใดที่คุณถนัดที่จะบริหารจัดการมากที่สุด

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. ความวุ่นวายและความไม่แน่นอน
2. ความต้องการและความคาดหวังของผู้คนที่มีความแปรปรวนสูง
3. กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เคร่งครัดและมีความยืดหยุ่นต่ำ

สภาพแวดล้อมแบบใดที่คุณอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. การทำงานที่มีความเร็วสูงและมักจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานอยู่บ่อยครั้ง
2. ต้องสมบูรณ์แบบและปรับแต่งสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากมาตรฐานตลอดเวลา
3. ไม่มีความยืดหยุ่นในการทำงานและต้องดูแลค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด

อะไรที่คุณชอบมากที่สุด

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. ล้มให้เร็วเพื่อเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
2. ต้องการความยืดหยุ่นของทั้งเวลาและขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. ตารางเวลาที่มีระเบียบและการวางแผนเป็นกุญแจสำคัญ

สิ่งใดที่คุณอยากจะเป็นมากที่สุด

เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
1. เป็นคนแรกที่ได้สร้าง ...
2. เป็นคนที่มอบความประทับใจแก่ผู้คน
3. เป็นคนที่สามารถวางแผนได้อย่างรัดกุมและสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆได้ตลอดเวลา

ยินดีด้วย!

คุณได้ทําแบบประเมิน [KEENCareer Finder Assessment] ของทาง [Keen Profile] ครบทุกข้อแล้ว โปรดระบุเบอร์มือถือของคุณและคลิก ["ดำเนินการต่อ"] เพื่อส่งแบบสอบถาม